Fabrikalarda Enerji Yönetimi

0
4074

Günümüzde üretilen enerjinin üçte biri sanayi sektöründe kullanılmaktadır. Üretimin ana unsuru olan enerjinin verimli kullanımı ve yönetimi her geçen gün daha da önem kazanan bir konudur. Fabrikalarda enerji yönetimi konusu ilk kez 11 Kasım 1995 yılında Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Yönetmeliği ile gündeme gelmiştir. Yönetmelik enerji verimliliğini arttırma tedbirleri yanında tasarruf için alınması gereken tedbirleri de kapsar. Isı yalıtımı, ısı transferi verimliliği, yakıtların en verimli şekilde kullanılması, atık ısı geri kazanımı, elektrik sistemlerinde verimliliğin arttırılması ve atık ısı geri kazanımı gibi konuları kapsar.

 Enerji Yönetimi Nedir?

Enerji yönetimi; enerji kaynaklarının işletim bedelini en iyi şekilde kontrol ederek aynı zamanda verimliliği arttıran uygulamalar bütünüdür. Enerji yönetiminde kullanılan enerji denetimi terimi ise fabrika üretim sürecinde kullanılan enerjinin maliyetinin hesaplanması ve maliyetleri düşüren olanakların araştırılması demektir. Burada enerji faturaları incelenir, değerlendirilir, yardımcı tesisler kontrol edilir, fizibilite çalışmaları yapılarak maliyetlerin azaltılmasına yönelik rapor hazırlanır.

 Fabrikalarda Enerji Yönetimi Nasıl Olmalı?

Üretim ve ürün kalitesinden ödün vermeksizin ve iş sağlığı ve güvenliği bakımından fedakarlık etmeksizin enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan çalışmalar bir fabrika ortamında uygulanması gereken enerji yönetimidir. Kalite ve üretim performansı olumsuz etkilenmeden alınması gereken tedbirleri ve uygulamaları kapsar. Bitip tükenmek bilmeyen ihtiyaçlar için her geçen gün enerji ihtiyacının ve tüketiminin arttığı düşünüldüğünde, özellikle enerjini yoğun bir şekilde kullanıldığı fabrikalarda enerji verimliliği çok önemlidir. Enerji yönetimi için:

Enerji performansının yükseltilmesi

Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmesi

Enerji maliyetlerinin iyileştirilmesi ve düşürülmesi, enerji kaynaklarının hızla tükenmesinin önüne geçen ve analiz sonucu elde edilen verilerin uzun vadede enerji planlamasında kullanılmasını sağlayan çalışmalardır.

Fabrikalarda Enerji Yönetiminin Avantajları

  •  Kaliteyi etkilemeksizin enerji performansında iyileşme sağlar
  •  Enerji maliyetlerini düşürür.
  •  Enerji izleme planları ve enerji analiz faaliyetleri ile gelecek yatırım planlarına yön verir.
  •  Enerji politikası ve hedeflerinin belirlenmesinde etkilidir.
  •  Enerji tedarikinin güvenli yollarla yapılmasını sağlar.
  •  Teknolojik gelişmelerle ilgili yeni teknoloji kullanımı için zemin hazırlar.
  •  Üretim performansını yükseltir.
  •  Üretim ve rekabet gücünü arttırır.

Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu

Enerji politikası incelenerek ilk olarak bir plan yapılır. Uygulama ve operasyon alanları belirlenir. Denetim, gözlem, ölçüm ve kontrol mekanizması işlemeye başlar. Tespit sonrası hazırlanan düzeltici önleyici faaliyetler raporu önemlidir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre yıllık enerji tüketimi 1.000 ton ve üzeri petrole eşdeğer (TEP) her işletme enerji yöneticisi atamak, 50.000 ve üzeri TEP olan işletmeler ise enerji yöneticisi kontrolünde enerji yönetim sistemi kurmakla yükümlüdür.

Önceki İçerikNesnelerin İnternetinde (IoT) Tarihsel Süreç
Sonraki İçerikEndüstri 4.0 Fabrikalara Neler Getirecek?
1974 yılında kurulan KLEMSAN gerçekleştirdiği yatırımlar ile Türkiye'de 7 dünyada 12 ofis ve geniş bayi ağı ile global bir marka haline gelmiştir. Gerçekleştirdiği AR-GE ve üretim yatırımları ile ürün portföyünü ve üretim kapasitesini her geçen gün arttırmaktadır. Elektroteknik, Elektronik, Kablo Yönetimi ve Markalama ürünleri tasarım ve üretimini; Elektronik ürünler için yazılım, donanım, test aparat-makine özel yazılım tasarım ve üretimini; Proseslere özel, standart dışı makine tasarım ve üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirerek uluslararası standart ve uygunluklar çerçevesinde üreten KLEMSAN; Ürünlerinin her koşulda ve her yerde müşterilerine aynı kalite de ulaşmasını sağlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here